گروه ساختمانی مصبائی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی مصبائی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی مصبائی

گروه ساختمانی مصبائی

گروه ساختمانی مصبائی
گروه ساختمانی مصبائی بالغ بر 6 سال سابقه درخشان در صنعت ساختمان است. هدف این گروه ساخت و ساز ساختمان های مدرن و پیشرفته در مناطق مختلف تهران است . که تاکنون موفق به ساختن 9 پروژه ی ساختمانی در مناطق 14،15 شده اند . بیشترین مصالح بکار برده شده در پروژه های این گروه وارداتی است .به روز بودن امکانات از ویژگی شاخص پروژه های این گروه ساختمانی می باشد.کار کردن با طراحان ،مهندسین و گروه های ساختمانی بنام و موفق همواره برای توران ایستا میسر بوده . در سابقه ی این گروه هم چنین طراحی و ساخت و در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک