گروه ساختمانی مقدم
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی مقدم

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی مقدم

گروه ساختمانی مقدم

گروه ساختمانی مقدم
گروه ساختمانی جناب آقای مهندس مقدم با ایده سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی بر پایه اجرای صحیح اصول مهندسی و معماری شروع به کار نمود. بی شک طراحی و اجرای ساختمان های لوکس با انواع کاربری مسکونی، اداری و تجاری در مناطق مختلف شهر تهران و تحویل باکیفیت و طبق برنامه زمان بندی به کارفرمایان، تجربه ای ارزشمند و زرین در کارنامه ایشان می باشد.
پروژه ساختمانی بام پونک