گروه ساختمانی مهندس بهجتی
نوع
وضعیت
قیمت
تا

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی مهندس بهجتی

گروه ساختمانی مهندس بهجتی

جناب آقای مهندس بهجتی ، سازنده و سرمایه گذار پروژه های منطقه 8 تهران در حال حاضر ساخت تعدادی پروژه در این منطقه را به اتمام رسانید است . التزام به اصول و قوانین جاری در طراحی اصیل و مدرن ساختمان سازی، نظم و قانونمندی در کلیه مراحل اجرا، رضایتمندی مشتری، رعایت اصول قراردادی، اجرای کار با استفاده از بهترین مصالح از اصول اولیه اجرای این پروژه است.
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.