گروه ساختمانی مهندس بهجتی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی مهندس بهجتی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی مهندس بهجتی

گروه ساختمانی مهندس بهجتی

گروه ساختمانی مهندس بهجتی
جناب آقای مهندس بهجتی ، سازنده و سرمایه گذار پروژه های منطقه 8 تهران در حال حاضر ساخت تعدادی پروژه در این منطقه را به اتمام رسانید است . التزام به اصول و قوانین جاری در طراحی اصیل و مدرن ساختمان سازی، نظم و قانونمندی در کلیه مراحل اجرا، رضایتمندی مشتری، رعایت اصول قراردادی، اجرای کار با استفاده از بهترین مصالح از اصول اولیه اجرای این پروژه است.
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک