گروه ساختمانی مهندس موسوی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی مهندس موسوی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی مهندس موسوی

گروه ساختمانی مهندس موسوی

گروه ساختمانی مهندس موسوی
شرکت نسیم آمایش تهران از سال 1372 با مدیریت مهندس موسوی و مهندس جزایری در دو بخش ساخت پروژه های ساختمانی و اجرای پروژه های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه هاشروع به کار کرده است . در کارنامه ی درخشان این گروه ساختمانی ، ساخت بیش از 1000 واحد میدرخشد. از سوابق شاخص این گروه می توان به همکاری در اجرای پروژه های برج های آتی ساز ،برج آسمان،برج آریو ،دانشگاه علوم و تحقیقات،هوا و فضای سپاه پاسداران،فرودگاه امام خمینی اشاره کرد
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک