گروه ساختمانی مهندس موسوی
نوع
وضعیت
قیمت
تا

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی مهندس موسوی

گروه ساختمانی مهندس موسوی

شرکت نسیم آمایش تهران از سال 1372 با مدیریت مهندس موسوی و مهندس جزایری در دو بخش ساخت پروژه های ساختمانی و اجرای پروژه های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه هاشروع به کار کرده است . در کارنامه ی درخشان این گروه ساختمانی ، ساخت بیش از 1000 واحد میدرخشد. از سوابق شاخص این گروه می توان به همکاری در اجرای پروژه های برج های آتی ساز ،برج آسمان،برج آریو ،دانشگاه علوم و تحقیقات،هوا و فضای سپاه پاسداران،فرودگاه امام خمینی اشاره کرد
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.