گروه ساختمانی موذنی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی موذنی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی موذنی

گروه ساختمانی موذنی

گروه ساختمانی موذنی
جناب آقای علی موذنی سازنده مطرح در منطقه 22 تهران میباشند. هدف این گروه ساخت و ساز ساختمان های مدرن و پیشرفته در مناطق22 تهران است . که تاکنون موفق به ساختن چند پروژه ساختمانی در این منطقه شده اند . .در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .
پروژه ساختمانی بام پونک