گروه ساختمانی مکس تهرانی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی مکس تهرانی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی مکس تهرانی

گروه ساختمانی مکس تهرانی

گروه ساختمانی مکس تهرانی
مكس تهراني فعاليت خود را در سال ١٩٩٥ به عنوان طراح در پروژه هاي شركت ساختماني تهراني در آمريكا آغاز كرد. اين شركت با ٣٥ سال سابقه ساخت بيش از ١٠٠٠ پروژه ساختماني اعم از مسكوني، تجاري و مراكز درماني را در ايالاتهاي نيويورك، كاليفرنيا و كارليناي شمالي انجام داده است. از سال ١٩٩٢ اين گروه ساخت مراكز مسكوني، تجاري را در تهران نيز آغاز كرده. مكس تهراني بعد از فارغ اتحصيلي در رشته معماري و طراحي داخلي از دانشگاه پارسونز نيويورك در سال ١٩٩٨ شروع به فعاليت در شهرهاي دبي، تهران و نيويورك كرد. او با خلق طراحي هاي منحصر به فرد و توجه به جزئيات و همچنين با استفاده خلاقانه از جديدترين مصالح در دنياي ساختماني به شهرت رسيد.
پروژه ساختمانی بام پونک