گروه ساختمانی میرزازاده
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی میرزازاده

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی میرزازاده

گروه ساختمانی میرزازاده

گروه ساختمانی میرزازاده
گروه ساختمانی میرزازاده با مدیریت آقای مهندس میرزازاده از سال 1379 مشغول به فعالیت می باشند تا به امروز موفق به ساختن 15 پروژه در مناطق 5،2،22،10،9شده اند . هدف و چشم انداز این گروه رشد هر روزه هم راه با تلاش مضاعف برای ارائه ی پروژه های چشم گیر می باشد .
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک