گروه ساختمانی میرزایی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
حداقل
حداکثر

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی میرزایی

گروه ساختمانی میرزایی

جناب آقای مهندس میرزایی در منطقه دو تهراندر حوزه ساخت سازه ها و پروژه های مسکونی فعالیت دارند . از نکات بارز پروژه های ایشان ، استفاده از متریال با کیفیت و دکوراسیون هایی مطابق با انواع سلایق مشتری میباشد .