گروه ساختمانی میرغفاری
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی میرغفاری

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی میرغفاری

گروه ساختمانی میرغفاری

گروه ساختمانی میرغفاری
گروه ساختمانی میرغفاری با 40 سال سابقه ساخت بنا های درخشان در منطقه 3 تهران موفق به ساخت بیش از 20 پروژه بوده است. هدف این گروه ساخت و ساز ساختمان های مدرن و پیشرفته است . بیشترین مصالح بکار برده شده آن وارداتی است .به روز بودن امکانات از ویژگی شاخص پروژه های این گروه ساختمانی می باشد. در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .
پروژه ساختمانی بام پونک