گروه ساختمانی نجفی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی نجفی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی نجفی

گروه ساختمانی نجفی

گروه ساختمانی نجفی
گروه ساختمانی نجفی در سال 1391 با مدریت جناب اقای مهندس نجفی شروع به فعالیت کرد . هدف این گروه ساخت و ساز ساختمان های مدرن و پیشرفته در مناطق مختلف تهران است . که تاکنون موفق به ساختن 6 پروژه ساختمانی در مناطق 4، 10 ،6 شده اند . همچنین این گروه در ساخت پروژه های شرکت تعاونی هفت گانه تهران رزومه درخشانی را از خود به جا گذاشته اند. در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .
پروژه ساختمانی بام پونک