گروه ساختمانی نقش پرتو پارسه
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی نقش پرتو پارسه

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی نقش پرتو پارسه

گروه ساختمانی نقش پرتو پارسه

گروه ساختمانی نقش پرتو پارسه
هلدینگ ساختمانی نقش پرتو ازسال ۱۳۸۵ تاسیس شده و با تکیه بر توان متخصصین سازه معماری و تاسیسات وباتجربه بیش از یک دهه در ساخت و ساز های مسکونی در شهر تهران تاکنون پروژه های مسکونی بسیاری اجرا نموده است.
پروژه ساختمانی بام پونک