گروه ساختمانی هور آذر و وکیلی ( آلتون )
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی هور آذر و وکیلی ( آلتون )

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی هور آذر و وکیلی ( آلتون )

گروه ساختمانی هور آذر و وکیلی ( آلتون )

گروه ساختمانی هور آذر و وکیلی ( آلتون )
گروه ساختمانی آلتون با به کار گیری مهندسین و معماران متخصص و کارآمد، در کنار استفاده از متریال درجه یک، نقطه قوت فعالیت این گروه بوده، به نحوی که اکنون، با گذشت بیش از چهار دهه فعالیت در زمینه ساخت و ساز، آثار برجسته و چشمگیری را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
پروژه ساختمانی بام پونک