گروه ساختمانی پور اعظم
نوع
وضعیت
قیمت
تا
حداقل
حداکثر

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی پور اعظم

گروه ساختمانی پور اعظم

گروه ساختمانی پور اعظم با چندین سال سابقه درخشان در صنعت ساختمان در حال فعالیت می باشد . تاکنون موفق به ساخت چندین پروژه ساختمانی در تهران شده اند . بیشترین مصالح بکار برده شده در پروژه های این گروه درجه یک است . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارaد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده است .