گروه ساختمانی چراغ
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی چراغ

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی چراغ

گروه ساختمانی چراغ

گروه ساختمانی چراغ
آقای مهندس چراغی ، از ابتدای فعالیت بر پایه ی اجرای دقیق و توجه به جزییات و سلایق متفاوت مشتریان استوار شده است. به کارگیری معماری متخصص ،در کنار استفاده از متریال درجه یک از نقاط قوت این گروه بوده و مشتری مداری و کیفیت از اهداف بلند مدت این مجموعه می باشد.
پروژه ساختمانی بام پونک