گروه ساختمانی کاظمی
نوع
وضعیت
قیمت
تا

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی کاظمی

گروه ساختمانی کاظمی

جناب آقای کاظمی، از ابتدای فعالیت بر پایه ی اجرای دقیق و توجه به جزییات و سلایق متفاوت مشتریان استوار شده است. استفاده از متریال درجه یک از نقاط قوت این گروه بوده و مشتری مداری و کیفیت از اهداف بلند مدت ایشان می باشد.بیشتر پروژه های این مجموعه در منطقه 5 تهران می باشد.