گروه عزیزی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه عزیزی

پروژه های ساختمانی گروه عزیزی

گروه عزیزی

گروه عزیزی
گروه ساختمانی عزیزی از سال 1383 با هدف ساخت پروژه های منحصربفرد شروع به فعالیت نموده است. در رزومه ی این گروه می توان به همکاری در ساخت پروژه های ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد چند نمونه از پروژه های شاخص این گروه عبارتند از :پروژه عسلویه ،پروژه مسکونس فولاد مکانیک ،مسکونی گچین بندر عباس و.. تا به امروز موفق به ساخت و همکاری در ساخت بیش از 12 پروژه بوده اند همچنین در تهران در ماطق 17 و 10 موفق به ساخت چندین پروژه بوده اند
پروژه ساختمانی بام پونک