خرید آپارتمان در سیدخندان تهران

مرتب سازی :
نوع نمایش :
162 آگهی
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله 97 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله 97 متر
 • 97 متر
 • ساخت 1373
 • 2 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله 130 متر
4
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله 130 متر
 • 130 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- شهید عراقی 129 متر
4
فروش آپارتمان مسکونی- شهید عراقی 129 متر
 • 129 متر
 • ساخت 1386
 • 3 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله 115 متر
2
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله 115 متر
 • 115 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله- 130 متر
4
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله- 130 متر
 • 130 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله- 174 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله- 174 متر
 • 174 متر
 • ساخت 1374
 • 3 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- سید خندان 82 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی- سید خندان 82 متر
 • 82 متر
 • ساخت 1383
 • 2 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- سید خندان- شریعتی- 92 متر
4
فروش آپارتمان مسکونی- سید خندان- شریعتی- 92 متر
 • 92 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله 100 متر
1
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله 100 متر
 • 100 متر
 • ساخت 1373
 • 2 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی سیدخندان شریعتی
2
فروش آپارتمان مسکونی سیدخندان شریعتی
 • 92 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی خواجه عبدالله 108 متر
2
فروش آپارتمان مسکونی خواجه عبدالله 108 متر
 • 108 متر
 • ساخت 1380
 • 3 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله- 174 متر
4
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله- 174 متر
 • 174 متر
 • ساخت 1374
 • 3 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله- 115 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله- 115 متر
 • 115 متر
 • ساخت 1395
 • 2 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی جلفا 140 متر
2
فروش آپارتمان مسکونی جلفا 140 متر
 • 140 متر
 • ساخت 1384
 • 3 خواب
3 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی جلفا 119 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی جلفا 119 متر
 • 119 متر
 • ساخت 1388
 • 2 خواب
3 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله 105 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله 105 متر
 • 105 متر
 • ساخت 1385
 • 2 خواب
3 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی #خواجه عبدالله #تیسفون
1
فروش آپارتمان مسکونی #خواجه عبدالله #تیسفون
 • 100 متر
 • ساخت 1372
 • 2 خواب
3 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- جلفا-ارسباران 88 متر
4
فروش آپارتمان مسکونی- جلفا-ارسباران 88 متر
 • 88 متر
 • ساخت 1387
 • 2 خواب
3 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- جلفا 70 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی- جلفا 70 متر
 • 70 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
3 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله 163 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی- خواجه عبدالله 163 متر
 • 163 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
3 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- جلفا 88 متر
2
فروش آپارتمان مسکونی- جلفا 88 متر
 • 88 متر
 • ساخت 1386
 • 2 خواب
3 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- جلفا 90 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی- جلفا 90 متر
 • 90 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
3 هفته پیش
فروش آپارتمان های مسکونی جلفا 70 متر
3
فروش آپارتمان های مسکونی جلفا 70 متر
 • 70 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
3 هفته پیش
فروش آپارتمان های مسکونی-جلفا 95 متر
3
فروش آپارتمان های مسکونی-جلفا 95 متر
 • 95 متر
 • ساخت 1380
 • 2 خواب
3 هفته پیش
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم
بد نبود
راضی نیستم