خرید آپارتمان در پاسداران تهران

مرتب سازی :
نوع نمایش :
377 آگهی
فروش آپارتمان مسکونی-پاسداران 175 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی-پاسداران 175 متر
 • 175 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
1 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 140 متر
4
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 140 متر
 • 140 متر
 • ساخت 1392
 • 3 خواب
1 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران گلستان 200 متر
4
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران گلستان 200 متر
 • 200 متر
 • ساخت 1382
 • 3 خواب
1 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 117 متر
4
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 117 متر
 • 117 متر
 • ساخت 1385
 • 3 خواب
1 هفته پیش
آپارتمان مسکونی 150 متری شهید عراقی
1
آپارتمان مسکونی 150 متری شهید عراقی
 • 150 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
1 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسدارارن 135 متر
4
فروش آپارتمان مسکونی- پاسدارارن 135 متر
 • 135 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
1 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 148 متری
4
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 148 متری
 • 148 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
1 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 181 متر
4
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 181 متر
 • 181 متر
 • ساخت 1376
 • 3 خواب
1 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران170 متر
2
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران170 متر
 • 170 متر
 • ساخت 1366
 • 3 خواب
1 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 130 متری
4
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 130 متری
 • 130 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
1 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 170 متر
2
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 170 متر
 • 170 متر
 • ساخت 1366
 • 3 خواب
1 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 130 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 130 متر
 • 130 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
1 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران بوستان 145 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران بوستان 145 متر
 • 145 متر
 • ساخت 1387
 • 3 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران بوستان 145 متر
4
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران بوستان 145 متر
 • 145 متر
 • ساخت 1394
 • 3 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 126 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 126 متر
 • 126 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 132 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 132 متر
 • 132 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 131 متر
2
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 131 متر
 • 131 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 122 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 122 متر
 • 122 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 121 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 121 متر
 • 121 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 94 متر
4
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 94 متر
 • 94 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 82 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 82 متر
 • 82 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 120 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 120 متر
 • 120 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران-110 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران-110 متر
 • 110 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
2 هفته پیش
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 180 متر
3
فروش آپارتمان مسکونی- پاسداران 180 متر
 • 180 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
2 هفته پیش
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم
بد نبود
راضی نیستم