خرید آپارتمان در پاسداران تهران

مرتب سازی :
نوع نمایش :
397 آگهی
         فروش آپارتمان مسکونی
1
 • 135 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
2 ماه پیش
       فروش آپارتمان مسکونی
3
 • 127 متر
 • ساخت 1391
 • 2 خواب
2 ماه پیش
       فروش آپارتمان مسکونی
3
 • 180 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
2 ماه پیش
       فروش آپارتمان مسکونی
4
 • 90 متر
 • ساخت 1385
 • 2 خواب
2 ماه پیش
       فروش آپارتمان مسکونی
2
 • 102 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
2 ماه پیش
       فروش آپارتمان مسکونی
3
 • 100 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
2 ماه پیش
       فروش آپارتمان مسکونی
1
 • 73 متر
 • ساخت 1392
 • 2 خواب
2 ماه پیش
       فروش آپارتمان مسکونی
1
 • 95 متر
 • ساخت 1391
 • 1 خواب
2 ماه پیش
       فروش آپارتمان مسکونی
2
 • 160 متر
 • ساخت 1392
 • 3 خواب
2 ماه پیش
       فروش آپارتمان مسکونی
1
 • 160 متر
 • ساخت 1392
 • 3 خواب
2 ماه پیش
       فروش آپارتمان مسکونی
1
 • 140 متر
 • ساخت 1392
 • 3 خواب
2 ماه پیش
       فروش آپارتمان مسکونی
3
 • 146 متر
 • ساخت 1386
 • 3 خواب
2 ماه پیش
       فروش آپارتمان مسکونی
1
 • 75 متر
 • ساخت 1391
 • 2 خواب
2 ماه پیش
              فروش آپارتمان مسکونی
3
 • 255 متر
 • ساخت 1396
 • 4 خواب
2 ماه پیش
              فروش آپارتمان مسکونی
2
 • 113 متر
 • ساخت 1388
 • 3 خواب
2 ماه پیش
              فروش آپارتمان مسکونی
2
 • 170 متر
 • ساخت 1389
 • 2 خواب
2 ماه پیش
              فروش آپارتمان مسکونی
2
 • 162 متر
 • ساخت 1386
 • 3 خواب
2 ماه پیش
              فروش آپارتمان مسکونی
2
 • 162 متر
 • ساخت 1386
 • 3 خواب
2 ماه پیش
              فروش آپارتمان مسکونی
4
 • 145 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
2 ماه پیش
              فروش آپارتمان مسکونی
5
 • 189 متر
 • ساخت 1390
 • 3 خواب
2 ماه پیش
              فروش آپارتمان مسکونی
3
 • 225 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
2 ماه پیش
              فروش آپارتمان مسکونی
2
 • 121 متر
 • ساخت 1385
 • 2 خواب
2 ماه پیش
              فروش آپارتمان مسکونی
2
 • 98 متر
 • ساخت 1392
 • 2 خواب
2 ماه پیش
              فروش آپارتمان مسکونی
3
 • 87 متر
 • ساخت 1394
 • 2 خواب
2 ماه پیش
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم
بد نبود
راضی نیستم