نوع آگهیخرید
نوع ملکاداری
دانشگاه علم و صنعت
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید اداری در دانشگاه علم و صنعت

خرید و فروش اداری و دفتر کار در دانشگاه علم و صنعت

مشاهده آگهی ها روی نقشه