نوع آگهیخرید
نوع ملکاداری
شهرک راه آهن (گلستان)
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید اداری در شهرک راه آهن (گلستان)

خرید و فروش اداری و دفتر کار در شهرک راه آهن (گلستان)

مشاهده آگهی ها روی نقشه