نوع آگهیخرید
نوع ملکتجاری
بیست و چهار متری
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید تجاری در بیست و چهار متری

خرید و فروش تجاری و مغازه در بیست و چهار متری

مشاهده آگهی ها روی نقشه