نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکتجاری
حرم مطهر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش تجاری در حرم مطهر

خرید و فروش تجاری و مغازه در حرم مطهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه