نوع آگهیخرید
نوع ملکتجاری
خانی آباد نو
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید تجاری در خانی آباد نو

خرید و فروش تجاری و مغازه در خانی آباد نو

مشاهده آگهی ها روی نقشه