نوع آگهیخرید
نوع ملکتجاری
زینبیه
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید تجاری در زینبیه

خرید و فروش تجاری و مغازه در زینبیه

مشاهده آگهی ها روی نقشه