نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکتجاری
صدرا فاز دو
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش تجاری در صدرا فاز دو

خرید و فروش تجاری و مغازه در صدرا فاز دو

مشاهده آگهی ها روی نقشه