نوع آگهیخرید
نوع ملکتجاری
مجیدیه شمالی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید تجاری در مجیدیه شمالی

خرید و فروش تجاری و مغازه در مجیدیه شمالی

مشاهده آگهی ها روی نقشه