نوع آگهیخرید
نوع ملکتجاری
چهارباغ خواجو
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید تجاری در چهارباغ خواجو

خرید و فروش تجاری و مغازه در چهارباغ خواجو

مشاهده آگهی ها روی نقشه