نوع آگهیخرید
نوع ملکتجاری
کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید تجاری در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)

خرید و فروش تجاری و مغازه در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)

مشاهده آگهی ها روی نقشه