نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
آبشار تهران
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در آبشار تهران

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در آبشار تهران

مشاهده آگهی ها روی نقشه