نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
آبشار-دردار
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در آبشار-دردار

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در آبشار-دردار

مشاهده آگهی ها روی نقشه