نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
آستانه اشرفیه
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در آستانه اشرفیه

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در آستانه اشرفیه

مشاهده آگهی ها روی نقشه