نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
امامزاده ابراهیم
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در امامزاده ابراهیم

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در امامزاده ابراهیم

مشاهده آگهی ها روی نقشه