نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
امام حسین
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در امام حسین

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در امام حسین

مشاهده آگهی ها روی نقشه