نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
امام خمینی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در امام خمینی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در امام خمینی

مشاهده آگهی ها روی نقشه