نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
امام رضا
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در امام رضا

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در امام رضا

مشاهده آگهی ها روی نقشه