نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
امام زاده حسن
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در امام زاده حسن

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در امام زاده حسن

مشاهده آگهی ها روی نقشه