نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
امیرآباد
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در امیرآباد

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در امیرآباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه