نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
امیرکبیر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در امیرکبیر

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در امیرکبیر

مشاهده آگهی ها روی نقشه