نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
اوین درکه
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در اوین درکه

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در اوین درکه

مشاهده آگهی ها روی نقشه