نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
بابلسر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در بابلسر

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در بابلسر

مشاهده آگهی ها روی نقشه