نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
بابل
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در بابل

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در بابل

مشاهده آگهی ها روی نقشه