نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
باجک (۱۹ دی)
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در باجک (۱۹ دی)

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در باجک (۱۹ دی)

مشاهده آگهی ها روی نقشه