نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
بازوگاه
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در بازوگاه

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در بازوگاه

مشاهده آگهی ها روی نقشه