نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
باغ دریاچه
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در باغ دریاچه

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در باغ دریاچه

مشاهده آگهی ها روی نقشه