نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
بجنورد
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در بجنورد

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در بجنورد

مشاهده آگهی ها روی نقشه