نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
بلوار ارتش
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در بلوار ارتش

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در بلوار ارتش

مشاهده آگهی ها روی نقشه