نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
بلوار امین
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در بلوار امین

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در بلوار امین

مشاهده آگهی ها روی نقشه