نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
بلوار رحمت
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در بلوار رحمت

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در بلوار رحمت

مشاهده آگهی ها روی نقشه