نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
بلوار شهرداری
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در بلوار شهرداری

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در بلوار شهرداری

مشاهده آگهی ها روی نقشه